Joies amb ànima

Dels meus sentiments i emocions neix la meva inspiració. Creacions amb ànima que juntament amb la dedicació i passió que hi poso al fabricar-les es converteixen en peces d'autor úniques i exclusives.

Treballs a mida

10 anys fabricant somnis i records. Joies que desitjaria formessin part de la vostra vida com ja ho són de la meva. No dubteu en contactar amb mi per a encàrrecs i feines a mida.

Contacte

Inici
Treball
Contacte

Joyas con alma

De mis sentimientos y emociones nace mi inspiración. Creaciones con alma que junto con la dedicación y pasión que pongo al fabricarlas, se convierten en piezas de autor únicas y exclusivas.

Trabajos a medida

10 años fabricando sueños y recuerdos. Joyas que desearia que formaran parte de su vida como ya lo forman de la mía. No dude en contactar conmigo para trabajos a medida.

Contacto

Inicio
Trabajo
Contacto

Jewels with soul

From my feelings and emotions my inspiration is born. Creations with soul that with both, dedication and passion, I put working on them, become unique and exclusive.

Customized services

10 years building dreams and memories. Jewels I wish were as part of your life as they are already of mine. Do not hesitate contacting with me for customized works.

Contact

Home
Work
Contact